Poosmé získala sokolovská chemička Synthomer osvědčení Bezpečný podnik

22.07.2020

K 1.červnu 2020 byla udělena osvědčení „Bezpečný podnik“: I přesto, že firmy v České republice stále čelí ekonomickým těžkostem v důsledku pandemie COVID-19, mnohé se zapojily a pro bezpečnost zaměstnanců ve svých provozech udělaly něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností.

Ing. Milan Brejchal, ředitel oceněné společnosti Synthomer a.s., vysvětluje: „Jsme opravdu hrdí, že jsme osvědčení získali poosmé a navíc v tomto náročném období. Bezpečnost zaměstnanců v našem sokolovském závodě, celosvětové skupině Synthomer a obecně v chemickém průmyslu je absolutní prioritou. Od počátku roku jsme například realizovali úpravu čistící místnosti zařízení používaných na Disperzích. Pro ještě větší důraz na bezpečnost, jak personální, tak procesní, byla zavedena pravidelná setkání managementu společnosti se směnami přímo na pracovišti, tzv. safety walky (bezpečnostní pochůzky), při kterých management poslouchá názory zaměstnanců v provozu. Zaměstnanci mají možnost se otevřeně vyjádřit k podmínkám na daném pracovišti, ale také diskutovat pravidelně s vedením společnosti nejen o bezpečnosti.“

Ing. Michal Šulc, vedoucí oddělení bezpečnosti a životního prostředí, dodává: „Chceme být bezpečnou firmou pro naše zaměstnance stejně jako pro město Sokolov, kde náš závod sídlí.“

Program „Bezpečný podnik“, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce, umožňuje právním subjektům – zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU. Toto ocenění je vyhlašováno vždy v říjnu a v květnu.