Portál PRACUJMESPOLU.CZ

02.12.2021

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje firmy a podnikatele o nově spuštěném webovém portále Pracujmespolu, který podporuje spolupráci mezi soukromým sektorem a studenty středních a vysokých škol.

Smyslem portálu je zprostředkovat spolupráci firem se zájemci z řad žáků, studentů a absolventů v Karlovarském kraji, a to formou zveřejnění nabídky brigád, praxí, stáží, trainee programů, zaměstnání pro absolventy či zpracování odborných prací na konkrétní zadané téma. Hlavním posláním je budovat dlouhodobý vztah mezi zaměstnavatelem a studentem, který může vzniknout už právě v době studií.

Na portálu pracujmespolu můžete svou firmu bezplatně zaregistrovat, vytvořit atraktivní medailonek s kontaktem na osobu, která bude případnou spolupráci řešit. Prostřednictvím portálu navíc můžete zveřejňovat a neustále aktualizovat své nabídky spolupráce. Přes odpovědní formulář, který je viditelný u každé formy spolupráce, mohou zájemci reagovat přímo na Váš inzerát. Portál umožňuje zájemcům o spolupráci k psané odpovědi přiložit kromě svých kontaktů i životopis.

Bližší informace:

Šárka Haruštáková
Projektová manažerka

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
M: (+420) 728 971 023, e-mail: sarka.harustakova@karp-kv.cz)