Poslanci se inspirovali Právním elektronickým systémem Hospodářské komory

22.07.2019

Poslanci budou na své schůzi hlasovat, jakým způsobem budou přijímány zákony. Nově by přehled povinností, které občanům každý nový zákon či novela ukládá, měl být výslovně uveden v jeho příloze. Obdobnou zákonodárnou iniciativu prosazovala Hospodářská komora už před dvěma lety pro Právní elektronický systém pro podnikatele (PES).

Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe způsobují nejen podnikatelům ale všem občanům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit. To vede k situacím, kdy státní kontrolní orgány v různých regionech postupují při kontrolách různě. Navíc praxe ukazuje, že zákony nezvládají jednoznačně vykládat už ani sami zákonodárci a soudy. Soupisy povinností tak pomůžou jim i dozorovým orgánům při výkladu zákonů.

Pokud poslanci k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (sněmovní tisk 256), přijmou tento pozměňovací návrh Marka Bendy a dalších poslanců, občané i stát budou postupně dostávat do rukou jednoznačné soupisy nově ukládaných povinností, které musí podle zákonů plnit.

Namísto zdlouhavého studování nepřehledných zákonů si do budoucna pro přiměřenou orientaci vystačí pouze se strukturovanou tabulkou obsahující jejich zákonné povinnosti. Jednalo by se o revoluční změnu, která zpřístupní právo všem jeho uživatelům.

Novinka umožní také rychlejší rozšiřování Právního elektronického systému, který je dnes jediným elektronickým systémem, v němž podnikatelé zjistí své zákonné povinnosti. Hospodářská komora jej spustila na vlastní náklady po více než dvouletém vývoji letos na konci května i díky spolupráci na analýze zákonů s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministr resortu Karel Havlíček zároveň v květnu uvedl, že hledá cestu, aby PES byl zpřístupněn všem podnikatelům zdarma.