Post předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje obhájil Tomáš Linda

25.11.2022

Delegáti Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) volili po třech letech členy představenstva a dozorčí radu. Post předsedy představenstva obhájil Tomáš Linda, na pozicích místopředsedů budou i nadále působit Tomáš Musil a Filip Dušek.

Volební shromáždění se uskutečnilo čtvrtý listopadový týden a účastníky prostřednictvím on-line přenosu pozdravil také hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který byl právě v Bruselu. Jednání se zúčastnilo 40 delegátů, které k volbě pověřili ostatní členové KHK KK. Ve čtrnáctičlenném představenstvu nově zasedne Olga Kupec ze společnosti Abydos a Michal Hornák z WITTE ACCESS TECHNOLOGY. Předsedou představenstva byl opět zvolen Tomáš Linda ze společnosti STRATA, post obhájili i místopředsedové Tomáš Musil z ept connector a Filip Dušek z ELROZ INVEST a DUŠEK ADVISORY.

„Všem delegátům moc děkuji za důvěru. Těším se na další spolupráci v rámci podnikatelské veřejnosti našeho regionu, na spolupráci se zástupci krajské a obecních samospráv i s našimi partnery ze státní správy. Naším posláním je rozvoj a maximální podpora podnikatelského prostředí v našem kraji,“ uvedl staronový předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda. „Blahopřeji také všem zvoleným členům představenstva a dozorčí rady,“ doplnil.

Činnost hospodářské komory je velice rozsáhlá. Reprezentuje podnikatele při jednáních se státní správou, místní samosprávou i zahraničními organizacemi. „KHK KK zastupuje zájmy 241 členských firem, jejichž obrat činí 58 miliard korun, což je 59 % HDP Karlovarského kraje. Naši členové mají celkem 25 tisíc zaměstnanců,“ podotkl Tomáš Linda.

KHK KK je aktivní také v informační a poradenské činnosti. Jen loni od ní získalo podporu 24 začínajících podnikatelů v programu Rozjeď byznys. Pracovníci hospodářské komory také uspořádali 3 konzultační dny o podnikání v Německu a poskytli 21 odborných konzultací v oblasti zahraničích aktivit firem. V rámci poradenství a služeb členským firmám vykonali      3750 úkonů, mezi které patří bezplatná podnikatelská poradna, CzechPoint, vystavení certifikátu o původu zboží nebo třeba mýtné služby.

„Při KHK KK funguje také personální agentura, která se zaměřuje na vyhledání vhodných zaměstnanců do firem včetně budoucích absolventů škol,“ doplnila Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. Komora pořádá úspěšné veletrhy pracovních příležitostí a spolupracuje se školami, a to od těch základních po vysoké. „Jen letos jsme uspořádali 22 řemeslných workshopů pro žáky základních škol, 26 exkurzí pro školáky ve firmách a 13 besed s podnikateli na základních a středních školách. Velký úspěch má také webová aplikace pro kariérové poradenství Můj život po škole, která je také určená žákům základních a středních škol. Aktuálně má přes 14 000 uživatelů.“

Krajská hospodářská komora se intenzivně věnuje vzdělávání zaměstnanců členských firem, pro které připravila celkem 105 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1000 lidí. Uspořádala také 36 jazykových kurzů v členských firmách s 240 účastníky. „KHK KK zajistila vzdělávání 41 členským firmám, a to v celkové hodnotě 6,6 milionu korun,“ dodala Lenka Mansfeldová.

Úkolem krajské hospodářské komory je také zprostředkovávání kontaktů a networking. I proto se letos uskutečnila 3 společná rána podnikatelů, kde se vždy řešila vybraná témata. Konalo se 6 networkingových setkání se zástupci samospráv, 3 přeshraniční setkání, ale také třeba tenisový turnaj čtyřher nebo golfový turnaj.

Kompletní složení představenstva a dozorčí rady KHK KK

Předseda představenstva KHK KK:

 1. Mgr. Tomáš Linda, MBA – STRATA s.r.o.

Místopředsedové KHK KK:

 1. Mgr. Filip Dušek – ELROZ INVEST s.r.o., DUŠEK ADVISORY s.r.o.
 2. Ing. Tomáš Musil IEn – ept connector s.r.o.

Ostatní členové představenstva KHK KK:

 1. Ing. Rudolf Borýsek – Lias Vintířov, lehký stavební materiál , k.s.
 2. Ing. Josef Ciglanský – OSVČ
 3. Michal Hornák – WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o.
 4. Mgr. Pavel Janus – ISŠTE Sokolov
 5. Dr. Olga Kupec – Abydos s.r.o.
 6. Ing. Matyáš Lagarde – LAGARDE Spedition spol. s r.o.
 7. Mgr. Jan Mraček – OSVČ, člen představenstva HK ČR
 8. David Najvar – Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
 9. Ing. Jan Novotný – OSVČ, SANCHO PANZA, s.r.o
 10. Jakub Pánik – PREFA – BETON Stav, spol. s r.o.
 11. Ing. Zdeněk Suchan – Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Členové dozorčí rady KHK KK:

 1. Petr Vašta, MSc., MBA – OSVČ – předseda dozorčí rady
 2. Ing. Jiří Makaj – OSVČ, daňový poradce
 3. Ing. Petra Poupová – OSVČ, daňová poradkyně, SCH-EKONOM s.r.o.
 4. Ing. Aleš Rolník – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ CHEB s.r.o.
 5. Ing. Jiří Strádal – HF-CZECHFORGE s.r.o.