Pověst Karlovarského kraje se mezi studenty zlepšuje

28.03.2024

padočeská univerzita v Plzni uspořádala 29. ročník veletrhu pracovních příležitostí a mezi vystavovateli nesměli chybět ani zástupci Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK). Ti se na akci představili společně s několika členskými firmami. Ačkoliv byla návštěvnost letošního veletrhu nižší než v uplynulých letech, zaměstnavatelé odjížděli spokojeni.

„Firmy v Karlovarském kraji se stále potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, což jim přináší řadu komplikací. Proto dlouhodobě usilujeme o vznik nových vysokoškolských oborů přímo v našem regionu. Nicméně, abychom získali potřebné talenty, musíme hledat i za hranicemi našeho kraje,“ uvedla Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Účast na veletrzích pracovních příležitostí zaměřených na studenty a absolventy vysokých škol je pro nás logická volba, protože nám poskytuje přímý kontakt s kvalifikovanými uchazeči o zaměstnání,“ vysvětlila.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje se veletrhu v Plzni zúčastnila již potřetí. „Letos jsme měli stánek na elektrotechnické fakultě a jako každý rok jsme s sebou vzali zástupce významných firem z regionu. Tentokrát to byly společnosti SUAS Group, ept connector, DHL a BWI. Zároveň jsme nabízeli pracovní pozice pro absolventy, stáže a spolupráci na ročníkových a dalších odborných pracích od našich dalších členských firem,“ sdělila Barbora Volfová, zástupkyně ředitelky KHK KK.

Západočeská univerzita v Plzni momentálně má méně studentů, což se projevilo i na návštěvnosti veletrhu. Přesto však akce předčila očekávání potenciálních zaměstnavatelů. „Veletrh hodnotím velmi pozitivně. Spíše než na sběr kontaktů od studentů jsme se soustředili na představování naší společnosti, našich pracovních pozic a distribuci našich vizitek,“ řekla Zdena Strousková, HR generalista společnosti BWI. Jak potvrdila, rozhovory se studenty vypadaly velmi nadějně a je pravděpodobné, že některé z nich vyústí ve spolupráci.

Pozitivním trendem je, že studenti přestávají považovat Karlovarský kraj za neatraktivní. „Dříve jsme se setkávali s tím, že raději mířili za pracovními nabídkami do Prahy. Nyní zvažují i možnosti v Karlovarském kraji, i za cenu dojíždění,“ poznamenala Barbora Volfová.

Nedostatek kvalifikovaných uchazečů o práci však trápí zaměstnavatele v kraji dlouhodobě. „Firmy se proto snaží pracovat s výší mezd tak, aby byly konkurenceschopné. Zároveň pozorujeme snahu firem změnit pohled na Karlovarský kraj a místní zaměstnavatele. Například v průmyslových zónách působí firmy, které potřebují nejen operátory, ale i manažerské pozice a další místa s přidanou hodnotou,“ uzavřela zástupkyně ředitelky KHK KK.