Pozastavení příjmu žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace

17.03.2020

HK ČR byla v pátek minulý týden informována o okamžitém pozastavení příjmu žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace s následujícími doporučeními:

1. Již přijaté žádosti o zařazení do vládních programů resortům nezasílat.

2. U již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachováno. Žadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.

3. Řízení o žádostech o zaměstnanecké karty, které již byly přijaty zastupitelskými úřady, se až do skončení nouzového stavu přerušují.

4. I v případě, že žadatelé byli informováni o udělení zaměstnanecké karty a vyzváni k dostavení se na zastupitelský úřad pro převzetí vstupního víza, se řízení přerušuje a víza budou vydávána až po skončení nouzového stavu.

5. MPO k dnešnímu dni vynulovalo všechny kapacity v systému přidělování jedinečných kódů Programu kvalifikovaný zaměstnanec na webu MPO. Po skončení nouzového stavu navážeme na stav volných kapacit k dnešnímu dni. Jen pro informaci, zpracovává pouze HK ČR.

Pro podrobnější informace o nouzovém stavu a zastavení příjmu víz sledujte webové stránky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

HK ČR doporučuje dál přijímat nové žádosti s tím, že firmy budou pouze informovány o tom, že jejich žádosti budou pouze zaevidované a po formální stránce zkontrolované.

Dle informace MPSV, držitelé schengenských víz a ZK, kterým propadne platnost od vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020 mohou pokračovat v zaměstnání u zaměstnavatele po dobu skončení nouzového stavu a následujících 60 dní. Dle informace od kolegyně z MPSV lze tuto chvíli samozřejmě očekávat vyšší benevolenci kontrolních orgánů v rámci kontrol zaměstnavatelů.