Pozvánka na doprovodný program veletrhů intec, Z a GrindTec v Lipsku

02.02.2023

KHK KK prezentuje zajímavou pozvánku svého partnera Česko-německé obchodní a průmyslové komory na trio průmyslových veletrhů intec / Z / GrindTec v Lipsku a především na jejich doprovodný program zaměřený na mezinárodní kontakty a spolupráci, který bude probíhat od 7. do 10. března 2023.

Účast na celém doprovodném programu včetně vstupenek na veletrh a občerstvení je bezplatná.

Doprovodný program bude probíhat od 7. do 10. března 2023 v prostorách CCL – konferenčního centra Lipských veletrhů, Seehausener Allee 1, Lipsko.

Můžete se těšit na následující program:

úterý 07.03.2023

Mezinárodní kooperační fórum „Welcome to Saxony“ za účasti delegací z Evropy a Centrální Asie, především z České republiky, Velké Británie, Polska, Slovenska, Maďarska, Kazachstánu a Turecka a zástupců saských strojírenských a dodavatelských firem. (Simultánní tlumočení němčina-angličtina)

09:30 hod. Registrace účastníků, welcome coffee
10:00 – 10:40 hod. Část I. – zahajovací příspěvky
10:40 – 12:00 hod. Část II. – představení mezinárodních delegací
12:00 – 14:00 hod. Část III. – kooperační rozhovory
14:00 hod. Prohlídka veletrhu (individuální či s odborným doprovodem ve skupině) nebo Exkurze do firmy v regionu
18:00 hod. (volitelně) Prohlídka Lipska, případně společná večeře

středa 08.03.2023

10:00 –17:00 hod. Účast na burze kontaktů CONTACT 2023 pořádané Průmyslovou a obchodní komorou Lipsko (IHK zu Leipzig) a/nebo individuální prohlídka veletrhu
18:00 hod. Účast na mezinárodním večeru na pozvání Průmyslové a obchodní komory Lipsko (IHK zu Leipzig) (Restaurant Da Capo, Karl-Heine-Straße 105, 04229 Leipzig)

čtvrtek 09.03.2023

celý den Exkurze ve 3-4 průmyslových podnicích v okolí Lipska a Saské Kamenice na téma strojírenství (t.b.c.)

pátek 10.03.2023

Individuální odjezd

Více informací ohledně detailního programu, možnosti přihlášek na jednotlivé části programu či nabídky ubytování najdete na tomto odkazu.