Praxe pro studenty Aplikované chemie v Synthomeru

02.07.2020

Společnost Synthomer Sokolov uzavřela smlouvu o zajištění praktických cvičení pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary pro následující dva školní roky (2020/2021 a 2021/2022). Díky této úzké spolupráci mezi lídrem v chemickém průmyslu a karlovarskou střední školou získá náš kraj, a především středoškolští studenti, jedinečnou možnost poznat chemickou výrobu zblízka.

Ing. Milan Brejchal, ředitel společnosti, říká: „Obsahem této spolupráce je realizace praktických cvičení žáků školy v daném vzdělávacím oboru na našich odborných pracovištích. Pomůžeme tak vychovávat budoucí odborníky nejen s teoretickými znalostmi, ale hlavně s tolik potřebnou praxí již od školních lavic. Praktická cvičení v délce osmi hodin jsme nastavili na každý čtvrtek jedenkrát za dva týdny.“

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA, ředitelka školy dodává: „Pro naše studenty je tento způsob praktických cvičení pod vedením odborných instruktorů opravdu přínosem. Odborníci ze Synthomeru patří mezi evropskou špičku, chemický průmysl má v Sokolově tradici a navíc naši studenti poznají prostředí mezinárodních týmů a reálného výrobního závodu, kde bezpečnost a zodpovědnost jsou naprostou prioritou.“

Obor Aplikovaná chemie škola vyučuje od roku 1985 a jeho absolventi naleznou uplatnění nejen v Sokolově, ale také v dalších firmách v celé republice. Synthomer a.s. plánuje společně se školou i absolventy pilotních praktických cvičení vyhodnotit tento projekt po uplynutí školního roku. Do budoucna by tento perspektivní obor měl vychovávat novou generaci – chemických technologů, techniků a dalších specialistů.

Více informací o studijní oboru Aplikovaná chemie na: http://supskv.cz/index.php/obory/