Přehled inkubátorů a vědeckotechnických parků v příhraničí

01.02.2022

Evropský region Dunaj-Vltava v Dolním Bavorsku vydal dvojjazyčnou brožuru o podnikatelských inkubátorech a vědeckotechnických parcích v příhraničí.

„Pro budoucnost našeho společného česko-bavorského hospodářského regionu má velký význam zakládání mladých dynamických společností,“ je přesvědčený prezident Krajského sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf Heinrich. Evropský region Dunaj-Vltava v Dolním Bavorsku, jehož je Dr. Heinrich předseda, vydal brožuru, kde jsou všechny inkubátory a vědeckotechnické parky z příhraničí z Dolního Bavorska a z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje.

Struktura dvojjazyčné brožury je následující: Na začátku je přehled všech zařízení, následují pak jednotlivé inkubátory a vědeckotechnické parky, včetně kontaktních osob a charakteristiky příslušných zařízení.

Realizace: Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA, manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy

Brožuru je možné zdarma stáhnout zde.