Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý navštívil Karlovarský kraj

26.05.2022

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý přijal pozvání představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) k návštěvě kraje a setkání s podnikateli. „Podnikatelé se na nás v době energetické a surovinové krize obracejí s žádostmi o pomoc a podporu podnikatelského sektoru a dotazy, jakým způsobem může Hospodářská komora ČR pomoci. Proto jsme se rozhodli pozvat pana prezidenta, aby informoval o aktuálních aktivitách a vyjednáváních s Vládou ČR,“ uvedl předseda KHK KK Tomáš Linda.

Vladimír Dlouhý začal svoji návštěvu v Karlovarském kraji u největšího zaměstnavatele, společnosti Sokolovská uhelná. Za doprovodu představenstva KHK KK se setkal s vedením společnosti v čele s předsedou dozorčí rady Pavlem Tomkem. Diskutovalo se o útlumu těžby uhlí a nových projektech, které společnost připravuje v rámci své transformace. Mezi nejvýznamnější patří Energy Hub, který by měl zajistit energetickou soběstačnost kraje, a rekultivace lomu Medard. „Jezero s plochou téměř 500 hektarů, vzniklé zatopením po dřívější těžbě, bude oživeno několika projekty na jezeře a v bezprostředním okolí. Počítáno je s rekreačním využitím, novými sportovními aktivitami, bydlením i přístavem,“ informoval předseda dozorčí rady Pavel Tomek pana prezidenta při návštěvě jezera.

Následovalo setkání prezidenta s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem, na kterém se jednalo o problematice veřejných zakázek. Firmy vysoutěžily zakázky za ceny, za které v současné době skokového nárůstu cen nejsou schopné je dokončit. „Do budoucích smluv budeme implementovat inflační doložku, do stávajících smluv to není možné z důvodu zákona o veřejných zakázkách a podmínek dotací,“ informoval Petr Kulhánek. Jednalo se i o pracovním uplatnění ukrajinských uprchlíků. Hejtman uvedl, že v současné době našlo práci už 1800 Ukrajinců, především v oblasti gastronomie, hotelnictví a logistiky. Řešila se také dopravní infrastruktura kraje. Předpokládaný termín dokončení dálnice D6 je v letech 2027 až 2028. Pro opravu silnic nižších tříd prezident doporučil tzv. PPP projekty, tedy partnerství soukromého a veřejného sektoru. Diskutovalo se také o rozvoji vysokoškolského studia v kraji. Hejtman informoval, že v současné době probíhají jednání se ZČU Plzeň a VŠCHT v Praze o vytvoření nového konceptu financování studia, kdy by byly ze státního rozpočtu vyčleněny prostředky přímo pro Karlovarský kraj.

Návštěva prezidenta Vladimíra Dlouhého byla zakončena setkáním s podnikateli na Golfu v Sokolově. Prezident informoval o ekonomické prognóze Hospodářské komory. „Hospodářský růst bude pomalejší, okolo 1,2 % a bude tažen domácí poptávkou a částečně exportem. Inflaci předpokládáme na úrovni 13 % a růst nominálních mezd ve výši 7 %. Dojde ke stagnaci investic,“ uvedl Vladimír Dlouhý. Dále informoval o aktivitě HK ČR na podporu podnikatelů. V minulém týdnu proběhlo jednání HK ČR a dalších podnikatelských svazů s Vládou ČR, na kterém byla dojednána podpora podnikatelského sektoru a v nejbližších dnech ji předseda vlády představí veřejnosti. „Nebude se však jednat o žádné regulace cen či kompenzace firem, které by mohly mít negativní dopad na veřejné finance,“ doplnil Vladimír Dlouhý. Diskutovalo se také o energetické krizi, Green Dealu a podpoře lázeňství a cestovního ruchu.

Vladimír Dlouhý informoval podnikatele, že setrvá ve své funkci prezidenta HK ČR ještě jeden rok a v dalších volbách již neplánuje kandidovat. Přislíbil však, že do konce svého volebního období ještě jednou navštíví Karlovarský kraj.