Prezident Hospodářské komory ČR navštívil Karlovarský kraj

14.05.2018

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý zahájil svou návštěvu Karlovarského kraje 9. května společnou večeří se zástupci Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) a významnými podnikateli z regionu. Řešily se především specifické problémy Karlovarského kraje jako potřeba restrukturalizace regionu, zatíženost obyvatel exekucemi, nedostatek pracovníků a i jejich odliv do německého příhraničí, problematika investičních pobídek pro výrobu bez přidané hodnoty a jejich negativních dopadů pro region. „Hospodářská komora České republiky se dlouhodobě snaží o důslednější selekci příjemců investičních pobídek,“ uvedl k tématu Vladimír Dlouhý.

Druhý den ráno navštívil prezident vedení Karlovarského kraje v čele s hejtmankou Janou Vildumetzovou. Společně jednali o možnostech spolupráce na projektu, díky němuž by v budoucnu mělo na Sokolovsku vzniknout zkušební centrum automobilky BMW. S příchodem BMW je spojena nákladná investiční příprava, pro jejíž spolufinancování by Karlovarský kraj rád získal podporu státu. Hovořilo se i o čerpání prostředků z programu Restart, který je určen pro strukturálně postižené regiony, mezi něž patří Karlovarský kraj, o problematice otevření pobočky vojenské střední školy v Sokolově či například o využití pracovní síly z Vietnamu a potřebě navýšení kvót, ale také o společném negativním postoji ke zpoplatnění silnic prvních tříd. Řešila se i spolupráce KHK KK s Karlovarským krajem, která byla v nedávné době sjednána ve společné dohodě. „Vážím si nastavení dlouhodobé spolupráce s krajskou hospodářskou komorou a věřím, že tím dojde k většímu propojení kraje s místními podnikateli,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Následovaly prohlídky dvou významných firem. Ve WITTE Ostrov si prezident prohlédl novou továrnu na výrobu dílů pro automobilový průmysl. Ocenil špičkové vybavení výrobní haly moderními technologiemi, realizaci vlastního výzkumu a vývoje i úspěšnou spolupráci s místní střední školou. Návštěva firmy Lias Vintířov na výrobu stavebních materiálů zahrnovala jak prohlídku firmy, tak i diskusi zástupců firmy v čele s generálním ředitelem Rudolfem Borýskem a zástupců KHK KK nad aktuálními problémy místních firem a překážkami v podnikání jako jsou vysoké odvody, byrokratická zátěž a kontroly, ale došlo i na téma zavedení eura.

Prezident Vladimír Dlouhý zavítal také na návštěvu Střední průmyslové školy v Ostrově, kde byl mile překvapen moderním vybavením školy a úspěšnou spoluprací školy se zaměstnavateli. Ředitel školy Pavel Žemlička by chtěl ještě více prohloubit spolupráci se zaměstnavateli a uvítal informaci ředitele KHK KK Stanislava Kříže o snaze krajské komory aplikovat prvky duálního vzdělávání do středního školství. „Vážíme si návštěvy prezidenta v našem kraji, jeho inciativy vyslechnout specifické problémy místních podnikatelů a jeho příslibu získané podněty projednat na úrovni HK ČR, potažmo vlády,“ uvedl k návštěvě prezidenta ředitel KHK KK Stanislav Kříž.