Příjem žádostí o inovační vouchery byl zahájen

11.05.2018

Od 7. května je možné podávat žádosti o inovační vouchery ve vyhlášeném dotačním programu Karlovarského kraje. Na spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi půjdou celkem 2 miliony korun. Každý z žadatelů může na svůj projekt získat podporu ve výši až 170 tisíc korun.

Oproti minulým letům došlo ke zjednodušení administrace dotačního programu. Žadatelé jistě přivítají nově nastavenou pětidenní lhůtu pro odstranění vad či doplnění neúplné žádosti, lepší systém hodnotících kritérií, prodloužení doby realizace projektu o dva měsíce nebo posunutí termínu pro závěrečné vyúčtování a finanční vypořádání až na březen následujícího roku po vyhlášení programu. Elektronické žádosti mohou zájemci podávat až do 21. května. Bližší informace, včetně potřebných kontaktů, jsou k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje a na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání.