Připravované akce na podzim roku 2018

10.08.2018

Krajská hospodářská komora informuje o seminářích, které připravuje pro podnikatele na třetí čtvrtletí roku 2018.

16.10.2018 Finanční gramotnost pro nefinanční manažery
23.10.2018 Málo slovy říci mnoho aneb jak nejlépe na jasný a výstižný projev
26.10.2018 Kybernetická bezpečnost
30.10.2018 Minimum BOZP pro podnikatele aneb jak úspěšně zvládnout kontrolu z Oblastního inspektorátu práce
5.-6.11.2018 Excel – pro pokročilé (D. Mikláš)
22.11.2018 Komunikace s problémovým klientem pomocí techniky vyhovění
10 – 11/2018 Trénink paměti
11 – 12/2018 Masáží k vyšší nejen pracovní výkonnosti

Bližší informace: info@khkkk.cz.