Připravované semináře na září – listopad 2018

19.07.2018

Krajská hospodářská komora informuje o seminářích, které připravuje pro podnikatele na září – listopad 2018.

  • Kybernetická bezpečnost
  • Minimum BOZP pro podnikatele aneb jak úspěšně zvládnout kontrolu z Oblastního inspektorátu práce
  • Excel – pro pokročilé
  • Archivace a skartace (ve vazbě na GDPR)
  • Trénink paměti
  • Komunikace s problémovým klientem
  • Málo slovy říci mnoho aneb jak nejlépe na jasný a výstižný projev
  • Masáží k vyšší nejen pracovní výkonnosti