Přispějte na automobil pro hospic

21.04.2021

„Automobil pro hospic – abychom Vám byli blíž” je projektem, jehož cílem je získat podstatnou část financí na nákup funkčního automobilu, který by využíval multidisciplinární tým při svých cestách za klienty hospice, nevyléčitelně nemocnými. Hospicová péče je poskytována mobilní (terénní) formou, kdy tým hospice jezdí za umírajícími domů.

Cílem je získat finanční prostředky na nákup funkčního motorového vozidla, které by splňovaly nároky na výkon hospicové služby, což znamená především větší úložný prostor, aby do něj bylo možné naložit potřebný zdravotnický material, léky a kompenzační a zdravotní pomůcky.

V současné době je třeba vrátit jeden automobil, který měl hospic zapůjčen a potřebuje ho nahradit dostatečně velkým a hlavně spolehlivým vozem, který by umožnil přepravu jak pracovníků hospice (zdravotní sestry, lékaře, sociální pracovnice, psycholožku, duchovního), tak i zdravotnický materiál, léky a kompenzační pomůcky (kyslíkový přístroj, vozík, toaletní židle, apod.). Denně pracovníci hospice najezdí i přes 200 km, zajištění dopravy je proto klíčové i s ohledem na terénní / mobilní formu poskytování služeb.

Na co budou peníze ze sbírky použity?

Sbírka je určena na financování nákupu osobního automobilu, který zajistí spolehlivé a komfortní dopravení pracovníků hospice za nevyléčitelně nemocnými.

Možné formy podpory

Podpora formou dárcovských SMS:
DMS HOSPICCHEB 30 na telefonní číslo 87 777
DMS HOSPICCHEB 60 na telefonní číslo 87 777
DMS HOSPICCHEB 90 na telefonní číslo 87 777

Transparentní účet hospice: 2000 653 844/2010

Bližší informace o sbírce na automobil

Kontakt:

Bc. Marek Lučin, DiS.
fundraiser
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Písečná 677/3, 350 02 Cheb
e-mail: fundraising@hospiccheb.cz
tel: 739 341 097
web: www.hospiccheb.cz