Prodloužení povolení k zaměstnání

23.06.2020

KHK KK informuje své členy o usnesení vlády, které bylo včera vládou schváleno.

Jedná se o možnost prodloužit povolení k zaměstnání tak, že skončí 16.9.2020 (tzn. prodloužení o 2 měsíce).

Současně s tím byla prodloužena lhůta, ve které musí cizinec opustit území ČR – nově do 16.9.2020.

Vztahuje se na všechny cizince, kteří zde pobývali na základě krátkého víza za účelem zaměstnání, sezonního víza či mimořádného pracovního víza a s nimiž bylo prodloužen základní pracovně právní vztah či uzavřen pracovně právní vztah nový.