Program na podporu ubytování v Karlovarském kraji

07.06.2021

V rámci podpory a oživení turistiky přispěje Karlovarský kraj domácím i zahraničním návštěvníkům na pobyty ve všech typech ubytovacích zařízení v regionu. Vyčleněna je částka 3 miliony Kč na podporu ubytování pro období od 1. června 2021 do 30. června 2021 a od 1. září 2021 do 30. listopadu 2021.

Stačí se ubytovat v některém hotelu, penzionu, nebo jiném ubytovacím zařízení karlovarského regionu na minimálně 3 a maximálně 6 nocí. Zpětně požádáte o 50 procent účtovaných výdajů na ubytování za jednu osobu a noc, maximálně však do výše 300 Kč za jednu osobu a noc. Příspěvek platí pro skupinu až celkem 5 osob, aby ho mohly využít například rodiny s dětmi. Lze tak zažádat až o 9 000 Kč. Zájemci mohou uplatnit žádost i na více termínů, ale maximálně musí jít o 1 termín v měsíci.

Příspěvek mohou čerpat všichni občané Evropské unie, kteří předloží fakturu či potvrzení o úhradě ubytování.

Žadatel musí listinnou darovací smlouvu a všechny přílohy (tj. doklady o realizaci ubytování a případně plnou moc zmocněnce pro zastupování žadatele) doručit ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů od odeslání elektronické žádosti na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení pořadí žádosti je rozhodující datum odeslání elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje.

Bližší informace: https://ubytovanikarlovarskykraj.cz/