Program RE:START

02.11.2017

Pozvánka na jednání k procesu implementace a aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

V souvislosti s postupem aktivit programu RE:START pořádá Úřad zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK společné jednání zástupců podnikatelské sféry Ústeckého a Karlovarského kraje, na kterém budou diskutovány informace k:

  • dosavadnímu postupu implementace opatření Akčního plánu programu RE:START, který svým usnesením č. 503 schválila vláda ČR dne 10.7.2017,
  • procesu aktualizace Akčního plánu programu RE:START pro roky 2018-2019,
  • připravovaným veřejným soutěžím Technologické agentury České republiky a přípravě projektových záměrů v jejich rámci (primárně problematika aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje).

Významnou přidanou hodnotu společného jednání je především v možnosti seznámení se s nejaktuálnějšími informacemi spojenými s děním v programu RE:START a možnosti přímého ovlivnění aktualizace jeho Akčního plánu pro roky 2018 – 2019.

Jednání se uskuteční dne 6. 11. 2017 od 14:00 do 16:00 hodin, v malém salonku hotelu Cascade, Radniční 3, 434 01 Most., Most.

Pokud budete mít k programu RE:START jakékoliv připomínky či komentáře, neváhejte je zaslat ještě před plánovaným jednáním tak, ať se s nimi můžou organizátoři seznámit a na jednání pak budou schopni případně na tyto připomínky a komentáře reagovat.

Další informace o pokroku v realizaci Strategického rámce a tvorbě akčního plánu, včetně jednotlivých opatření, je možné získat na www.restartregionu.cz.

Potvrzení účasti je možné na tomto kontaktu: Edita Kovaříková, 725 586 577, edita.kovarikova@czechinvest.org.