Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje pro rok 2020

07.08.2020

Rada Karlovarského kraje vyhlásila usnesením č. RK 754/07/20 ze dne 16.07.2020 dotační program „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ pro rok 2020

Alokace finančních prostředků na oba podprogramy je 2 000 000 Kč.

Dotační program se skládá ze dvou podprogramu:

  • podprogram Inovační vouchery
  • podprogram Kreativní vouchery

Bližší informace zde.