Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

10.03.2014

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ je realizován Fondem dalšího vzdělávání od června 2012 do října 2014 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je nastavit v České republice systém dalšího vzdělávání formou stáží a tento systém dále ověřit prostřednictvím realizace konkrétních stáží ve firmách.

Subjekt, který se do projektu zapojí a stane se poskytovatelem stáže, dostane jedinečnou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které působí, s možností (nikoli povinností) tyto proškolené osoby následně zaměstnat. Kromě toho, že fixní náklady spojené s realizací stáže jsou mu hrazeny z rozpočtu projektu, nabízí projekt také jedinečnou příležitost pro využití znalostí či zkušeností stážisty. Na základě dosavadní zpětné vazby z realizace jednotlivých stáží oceňují poskytovatelé stáží například to, že stážisté přináší zpravidla svěží a nezaujatý pohled na fungování společnosti.
Už 2400 firem se aktivně zapojilo do projektu. Díky tomu získaly metodickou podporu a příspěvek z fondů EU na přijetí stážisty. A projekt si chválí jako přínos pro firmu i pro stážistu.

Dlouhodobě nezaměstnaným, lidem na/po rodičovské dovolené, čerstvým absolventům a dalším zájemcům zároveň projekt nabízí možnost získat praktické dovednosti. Právě chybějící praxe nebo delší působení v jiném oboru totiž často bývá velkou překážkou při hledání zaměstnání.
„Na tomto projektu oceňuji především možnost vyzkoušet si a případně si „vychovat„ svého potenciálního zaměstnance. Stáž poskytuje naprosto uspokojující délku praxe, při které se dají rozeznat metodické i empirické znalosti stážisty a v případě potřeby tyto znalosti vypilovat do potřebné úrovně,“ uvedl mentor Ing. Arch. Miroslav Gebas.

Pro realizaci stáže je poskytovatel stáže povinen splnit základní podmínky dané projektem. Poskytovatelem stáže se může stát OSVČ nebo právnická osoba se sídlem kdekoliv v ČR; ekonomický nebo jiný (hospodářská komora, nezisková organizace apod.) subjekt, který je registrován v ČR. Dále je povinností poskytovatele stáže zajistit mentora pro stážistu a vytvořit tedy podmínky pro realizaci stáže. A poskytovatel stáže nesmí mít přečerpanou veřejnou podpory malého rozsahu (de minimis).

Vzhledem k aktuálnímu vývoji projektu je možné vypisovat stáže zejména v těchto oborech: Doprava a logistika, Dřevařská výroba, Elektrotechnika, Chemie, Management, Potravinářství, Služby provozní a osobní, Stavebnictví, Strojírenství, Výchova a vzdělávání, Zemědělství, Zdravotnictví a farmacie.
S ohledem na ukončení projektu v říjnu 2014 je stanoven nejzazší termín ukončení docházky na stáž konec června, tj. 30. 6. 2014. V současné době mají tedy firmy (poskytovatelé stáží) s ohledem na délku realizace projektu jedinečnou možnost se do projektu zapojit a realizovat stáž s délkou trvání 320 hodin a 160 hodin.

Podrobnější informace naleznete na webovém portálu www.stazevefirmach.cz. Na těchto webových stránkách probíhá taktéž bezplatná a nezávazná registrace do projektu. Taktéž je možné využít bezplatnou infolinku projektu 800 77 99 77 každý pracovní den od 9:00 do 16:00.