Projektové záměry – RE:START

11.01.2019

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje byla pověřena hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou k oslovení podnikatelských subjektů s cílem získat informace o jejich plánovaných projektových záměrech.

Karlovarský kraj má jedinečnou příležitost získat finanční prostředky pro financování projektů veřejného i soukromého sektoru z iniciativy RE:START (http://www.restartregionu.cz/), který je určený pro rozvoj strukturálně postižených regionů.

Paní hejtmanka by ráda vyjednala s jednotlivými poskytovateli dotací/ministerstvy zacílení dotačních výzev přímo pro projekty, které jsou právě v našem kraji pro podnikatele potřebné. Pro efektivní vyjednávání potřebuje znát jejich potřeby v podobě projektových záměrů investiční i neinvestiční povahy.

Proto se na KHK KK obrací na podnikatele z Karlovarského kraje se žádostí o zaslání stručných informací, které následně předá vedení Karlovarského kraje jako podklad pro efektivní vyjednávání.

Údaje o svých projektech můžete vyplnit do 31. 1. 2019 zde:

Sběr projektů do programu RE:START

Věříme, že společně zúročíme snahu o konkrétní pomoc našemu regionu.