Projektový den logistiky na Střední škole logistické v Dalovicích

19.06.2023

V úterý 6. června proběhl v prostorách školy a přilehlém parku Projektový den logistiky – Zahradní slavnost 2023. Tento den se nesl v duchu oslav 65. výročí vzniku školy a zároveň jím vyvrcholilo 2,5 roku projektu IKAP 2 v Karlovarském kraji. Zúčastnili se jej žáci, pedagogové, rodiče, odborníci z praxe, zástupce zřizovatele – radní KK Mgr. Jindřich Čermák, odborníci z praxe a obyvatelé z Dalovic a okolí. O dobrou náladu mezi kapkami deště se postarala živá hudba, ve složení našich žáků, učitelů i absolventů školy.

V prvním bloku oslav se žáci zúčastnili několika odborných přednášek, např. na téma přípravy a realizace akce (koncert, výstava apod.), zástupci armády ČR prezentovali oblast vojenské logistiky s pomocí vojenské techniky před budovou školy. Ve třetích ročnících proběhlo slavností předání osvědčení žákům za účast v logistickém kurzu a workshopech partnerských firem.

Odpolední blok se skládal z praktické ukázky kreativity a podnikavosti. Žáci si připravili prodejní stánky a soutěžili v prodejních dovednostech a nejlepším sortimentu služeb či zboží. V široké prodejní nabídce bylo možné ochutnat sladké i slané pečivo, domácí koktejly a další pochutiny. Účastníky oslovila vlastní výroba svíček, prověření osobní kondice, ale i množství znalostních kvízů. Na své si přišly i dámy ve zkrášlovacím studiu. Následovala i procházka zámeckým parkem spojená s plněním úkolů do připravených pracovních listů.

Výherní týmy zvolili zástupci vyučujících i návštěvníků z řad hostů. Oslavy výročí školy budou pokračovat i na podzim tohoto roku.