Projektový den odborných předmětů na střední škole logistické v Dalovicích

22.03.2018

Dne 13. března 2018 se na Střední škole logistické v Dalovicích konal PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Šlo o celoškolní projekt, kterého se zúčastnili všichni žáci a pedagogové školy. Akce byla zaměřena na rozvoj „podnikavých“ kompetencí – kritické myšlení, iniciativu, kreativitu, flexibilitu a finanční povědomí. Nesporně k tomuto dni patřilo i setkání s odborníky z praxe, protože prioritou akce byla propagace odborných předmětů – logistiky, dopravy, finančnictví a dalších – na propojenost výuky, tedy teoretických znalostí s praxí.

V rámci PROJEKTOVÉHO DNE prezentovali žáci spolužákům svoje aktivity z činnosti při odborné praxi a nové poznatky z exkurzí či různé projekty. Žákům se během pěti vyučovacích hodin představili podnikatelé a firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích. Přivítali jsme zástupce firmy Autobusy Karlovy Vary i s naší bývalou absolventkou, dále firmu Dachser Hof a zástupce firmy Witte Automotive Nejdek, kteří žáky seznámili s tím, jak vzniká nová klika k autu a to od samotného naplánování projektu až k jeho úspěšné realizaci. Pro žáky 4. ročníků byly připraveny zajímavé přednášky – možnost uplatnění studentů u Celní správy (již dříve jim byla představena možnost spolupráce s Policií ČR), představení možnosti dalšího studia na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Během PROJEKTOVÉHO DNE proběhla i propojenost na další akce TÝDEN MOZKU, kde žáci absolvovali workshopy – Paměťové techniky, kde mohli zjistit, jak jsou na tom s pamětí a jak si ji mohou zlepšit. Další souběžnou akcí byl Celosvětový týden VZDĚLÁVÁNÍ O PENĚZÍCH A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Globální téma tentokrát znělo: Na penězích záleží. Je důležité rozvíjet vědomosti a o dovednosti v řízení peněz. Každý by měl mít povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Během PROJEKTOVÉHO DNE se tedy rozvíjela i finanční gramotnost, a to přednáškou na téma Daňová problematika, Kryptoměny a Prodejní dovednosti u finančních produktů. Dále se hrály ekonomické hry a žáci čtvrtých ročníků prezentovali maturitní práce např. na téma: Analýza běžných účtů, Analýza zdravotních pojišťoven, Finanční poradenství. Cílem bylo, aby byl každý schopen si vytvořit zdravé finanční návyky.

Všichni si tento PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ den užili a již se těší na další ročník.

Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy