Projektový týden odborných předmětů na SŠ logistické v Dalovicích

11.04.2023

V rámci projektového týdne odborných předmětů na SŠ logistické v Karlových Varech – Dalovicích proběhlo přes 40 akcí pro jednotlivé třídy. Došlo k propojení teoretických znalostí z logistiky, dopravy, finančnictví, cestovního ruchu s praxí.

Zkušenější žáci prezentovali spolužákům svoje zkušenosti se zpracováním maturitní práce, účastí na odborných soutěžích a projektech. Žákům se během týdne představily firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a workshopech. Absolventi školy přiblížili žákům náročnost přechodu od studia do pracovního poměru a přínosu vzdělání ve škole pro budoucí práci a jejich uplatnění. Žáci si i natrénovali se zástupci firem sestavení životopisu, jak se připravit na pracovní pohovor.

Během Projektového týdne se rozvíjela i finanční gramotnost studentů, jelikož souběžnou akcí byl Global money week 2023. Národním koordinátorem této akce je Ministerstvo financí ČR. Letošní téma bylo Kompetence pro finanční zdraví. Během přednášky Osobní finance si žáci osvojili základní poznatky o bankovních účtech, platebních kartách i důležitou kyberbezpečnost. Velmi zajímavé byly i další přednášky Kryptoměny, Investování, Zadlužování a exekuce, Finanční gramotnost. Zlatou tečkou bylo předání žákům 4. ročníku Certifikátu o absolvování programu Investiční specialista a Osvědčení Komunikace z webináře. Žáci zhodnotili tento týden výjimečným, akčním, záživným a naučným a pohodovým, což organizátory akce potěšilo.