Průmysl 4.0 – odborné sympozium

20.06.2019

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje se aktivně podílí na realizaci přeshraničního vzdělávacího projektu „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“. Lead partnerem je soukromá vzdělávací akademie DPFA Chemnitz, druhým partnerem na české straně je Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace.

Dne 18. března 2019 se v rámci tohoto projektu konalo v Chemnitz odborné sympozium. Na konferenci byla zastoupena témata týkající se projektu Průmysl 4.0 – Implementace „Digitálního vzdělávání“ do profesního vzdělávání, program sympozia byl sestaven z jednotlivých prezentací. Během konference byl uspořádán on-line přenos mezi německou DPFA Chemnitz a českou ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace. Studenti obou škol společně vymysleli a vyrobili učební pomůcku a během přenosu představili proces jejího vzniku na 3D tiskárně a také následný finální výrobek.