Průzkum: Zdroje financování projektových záměrů v podnicích Karlovarského kraje

24.06.2022

V souvislosti s přípravou Operačního programu Spravedlivá transformace, který bude zahrnovat i dotační prostředky pro podnikatele, provádí Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a agenturou CzechInvest a pod záštitou radního pro oblast regionálního rozvoje Patrika Pizingera průzkum, jehož cílem je získat informace o existujících podnikatelských záměrech v podnicích v Karlovarském kraji, o způsobech jejich financování a o technologiích pořizovaných v rámci realizace těchto záměrů.

Výsledky výzkumu poslouží zejména jako informační podklad při vyjednávání podmínek čerpání prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace a pro rozvoj inovačního prostředí v Karlovarském kraji.

Rádi bychom tímto požádali podnikatele a zástupce firem o vyplnění krátkého dotazníku (cca 5 min.), a to do 30.6.2022.

Dotazník k vyplnění zde.

Informace z šetření budou použity pouze pro interní potřeby. Souhrnné výsledky šetření budou anonymizovány.

Předem velmi děkujeme za čas a spolupráci.