Reakce Gastronomické sekce Hospodářské komory ke krizovým opatřením vlády

26.11.2021

Gastronomická sekce Hospodářské komory ČR ke krizovým opatřením vlády uvádí: 

  1. jsme zklamáni tím, že se vláda nepoučila z minulosti a ve svých opatřeních nijak neřeší například shlukování osob po konci provozní doby ve 22:00
  2. zavedená opatření opět zhoršují situaci podnikatelů v omezovaných sektorech, ať už jde o gastronomii či pořadatele kulturních a společenských akcí – očekáváme proto jednání s vládou o úpravě systému kompenzací
  3. důrazně vyzýváme vládu, aby přijatá opatření skutečně vymáhala, neboť považujeme za nepřijatelné, že na opatření doplácí poctivě se chovající podnikatelé, zatímco černí pasažéři na ignorování pravidel vydělávají.

Za Gastronomickou sekci Hospodářské komory: 

  • Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
  • Luboš Kastner, člen představenstva AMSP
  • Kateřina Holnová, výkonná ředitelka, Apron
  • Václav Stárek, prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR
  • Aleš Svojanovský, prezident, Česká barmanská asociace
  • Jiří Roith, prezident, Český gastronomický institut
  • Martina Ferencová, výkonná ředitelka, Český svaz pivovarů a sladoven