Rekonstrukce Ukrajiny

05.04.2023

Hospodářská komora nabízí firmám možnost zapojit se do pomoci Ukrajině čelící válečnému konfliktu, stejně jako přispět k poválečné obnově země. Pomoc válkou zmítané zemi je navíc možností, jak do budoucna navázat obchodní vztahy s místními firmami.

Podnikatelé mohou svou pomoc nabídnout prostřednictvím online formuláře.