Restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec

18.06.2020

KHK Karlovarského kraje informuje zaměstnavatele, že od 15.6.2020 platí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které ke stejnému datu umožnilo restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu pokud jde o zařazované profese. I nadále platí územní omezení na státy, které jsou vedeny na seznamu vedeném Ministerstvem zahraničních věcí ČR (https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html).

Je tedy opět možné podávat si žádosti do Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Ukrajina prostřednictvím KHK Karlovarského kraje, a prostřednictvím Hospodářské komory ČR Praha žádat o zařazení v daných zemích – Mongolsko, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora a Kazachstán.

Filipíny, Indie a Bělorusko zůstávají prozatím zavřené a tudíž bez kvóty.

Pokud bude žádost o zařazení do Programu v pořádku a bude zařazena, tak žadatelé obdrží ze strany Ministerstva zahraničních věcí termín pro podání žádosti na příslušném Zastupitelském úřadě, Generálním konzulátu nebo vízovém centru. Takové žádosti budou zpracovávány příslušnými resorty, nicméně příjezd lidí zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec je prozatím díky EU lockdownu (který bude prodloužen) velmi omezen a obecně vstup občanů ze třetích zemí prozatím stále není možný (až na výjimky), tudíž nezbytné d/vr vízum pak bude vylepováno teprve v okamžiku, kdy bude umožněn vstup z těchto zemí do ČR/EU. Nicméně v mezidobí může probíhat proces vyřizování zaměstnaneckých karet a ty pak mohou být nachystané na okamžik, kdy dojde k uvolnění vstupu do EU.

Žádosti do Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Ukrajina přijímá KHK Karlovarského kraje, kancelář Sokolov, Boženy Němcové 2042, p. Radek Pašava – e-mail: pasava@khkkk.cz, tel. 724 613 921.