Seminář k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací

01.03.2022

KHK KK informuje o akci pod názvem „seminář k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací“, organizovaný MPO za podpory dalších institucí.

Seminář bude příležitostí k seznámení s obsahem sankcí, sankčním režimem i implementací opatření zavedených proti Ruské federaci. Akce proběhne již ve středu 2. března 2022 ve 14:00 hod. Na akci vystoupí experti MPO, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva financí, Finančního úřadu a Celní správy ČR. Akce bude mít hybridní formu – bude proto možné se jí účastnit fyzicky i on-line, a to pomocí platformy Microsoft Teams. Zároveň bude ze semináře pořízen záznam. Po úvodních vystoupeních bude následovat diskuse s panelisty.

Pro účast je nutné se zaregistrovat na e-mailu viktora@mpo.cz s upřesněním, zda se chcete účastnit fyzicky, nebo online. Bez potvrzené přihlášky není možné se akce fyzicky účastnit. Odkaz na článek o semináři na webu MPO je možné dohledat na této adrese:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zve-na-seminar-k-aktualnim-podminkam-obchodu-s-ruskou-federaci–266141/