Setkání: Aktuální projekty v oblasti textilu

28.08.2019

Textilní obory jsou zastoupeny téměř ve všech oblastech hospodářství. I přesto se nadále hledají nové cesty a způsoby jak užití textilu dále rozšiřovat. Z tohoto hlediska hraje mezinárodní spolupráce významnou roli.

KHK KK zve podnikatele z Karlovarského kraje na setkání pod názvem Aktuální projekty v oblasti textilu, výměna zkušeností „TEXTIL & NANO BRIDGE Česká republika – Sasko“.

Uskuteční se 16. září 2019 od 13 hodin v prostorách přednáškového sálu Obchodní a průmyslové komory v Saské Kamenici (Chemnitz).

Toto setkání navazuje na setkání pořádané Generální konzulátem v Dráždanech, jehož smyslem bylo setkávání textilních spolků, ATOK a Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky.

Účastníky této akce čeká vedle rozšiřování sítě kontaktů také bohatá výměna zkušeností v rámci workshopu i diskuse o možnostech budoucí spolupráce.

Akce je bezplatná, tlumočení je zajištěno. Vaši účast prosím potvrďte do 10. září 2019.