Setkání personalistů a kariérových poradců bylo velmi inspirativní

05.03.2020

Včerejší setkání personalistů firem a kariérových poradců ze škol, které zorganizovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Agenturou Czechinvest a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, bylo podle hodnocení přítomných velmi inspirativní a přínosné.

Vzájemně si vyměnili informace, zkušenosti a kontakty a domluvili se na konkrétní spolupráci. Shodli se na tom, že pro žáky základních škol je důležité poznat reálné prostředí firem a konkrétní profese, proto je velký zájem o exkurze a zejména praktické workshopy ve firmách pro menší skupinky žáků s možností vyzkoušet si profesi nebo vyrobit konkrétní produkt.

Jako velmi přínosné pro podporu studia technických oborů vyzdvihli přítomní zájmové polytechnické kroužky. Kariéroví poradci na školách by také uvítali nástroj pro diagnostiku žáků, který by jim na základě vyhodnocení jejich předpokladů pomohl při rozhodování o budoucí kariéře.