Setkání podnikatelů s hejtmankou

13.12.2018

Krajská hospodářská komora zorganizovala 11. prosince setkání podnikatelů s hejtmankou Karlovarského kraje. V úvodu setkání hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová informovala podnikatele o programu Restart, kterým chce vláda pomoci strukturálně postiženým regionům. Vláda v letošním roce schválila, že struktura se změní a že projektové týmy budou od 1. ledna pracovat přímo na krajích a pod dohledem kraje. V rámci Restartu mohou čerpat nemalé finanční prostředky nejen kraje, města a obce, ale i podnikatelé, proto hejtmanka požádala přítomné zástupce firem, aby zasílali přes krajskou hospodářskou komoru své plánované projektové záměry.

Mluvilo se také o budoucnosti autobusové dopravy v kraji, hejtmanka informovala přítomné dopravce o nové výzvě na pořízení nízkoemisních vozidel. Dalším tématem bylo založení krajské veřejné výzkumné instituce v oblasti balneologie, která by navázala na výzkumnou balneologickou činnost, jež v kraji úspěšně probíhala v minulosti. Byla zmíněna i budoucnost keramické školy, která je svým zaměřením jedinečná v celé ČR. V současné době je zpracovávána studie, která by měla posoudit, zda bude efektivnější provést rekonstrukci stávající budovy nebo výstavbu nové budovy na dosavadním či jiném místě. Podnikatelé také dostali informace o krajských dotacích na inovační aktivity firem, tzv. inovačních voucherech a o přípravě kreativních voucherů.

Dalšími diskutovanými tématy bylo střední školství, podpora technického vzdělávání a odchod studentů z kraje. Hejtmanka seznámila podnikatele s návrhem zavedení minimální bodové hranice pro přijetí na SŠ a také se stipendijními programy kraje. Žákům středních škol poskytuje kraj stipendia do průměru 1,5 a studentům vysokých škol až 24000,- Kč ročně s tím, že se zaváží po ukončení studia pracovat v Karlovarském kraji po stejně dlouhou dobu, jakou tato stipendia pobírali. Kraj chce také podporovat duální vzdělávání, tzn. posílení úlohy firem v odborném vzdělávání tak, aby větší část výuky probíhala přímo ve firmách a absolventi škol byli lépe připraveni na práci v souladu s potřebami firem.

Hovořilo se také o tom, jak zatraktivnit kraj a přilákat nové obyvatele z jiných krajů, popř. zahraničí. V této souvislosti informoval ředitel KHK KK Stanislav Kříž o přípravě kampaně založené na příbězích lidí, kteří se do kraje v minulosti přistěhovali a spokojeně zde žijí. Diskutovalo se také o zahraničních aktivitách firem především v Rusku a zahraničích delegacích za účasti politické reprezentace kraje a podnikatelů. Hejtmanka přislíbila politickou podporu firmám při vstupu na zahraniční trhy.

Krajská hospodářská komora připravuje další setkání podnikatelů s hejtmankou v polovině příštího roku. „Považujeme osobní setkávání a interakci politiků a podnikatelů za pilíř komunikace, která může dále pomáhat rozvíjet náš kraj. Vážíme si toho, že vedení Karlovarského kraje chce s podnikateli mluvit, naslouchat jim, co je reálně trápí při podnikání u nás v kraji a následně řešit vše, co je v jeho silách a kompetenci společně s námi. V organizaci podobných setkání chceme i nadále pokračovat,“ uvedl Stanislav Kříž, ředitel KHK KK.

Ing. Lenka Mansfeldová Bílková
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje