Setkání škol zaměřených na podporu polytechniky

04.12.2018

Pod patronací Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje se sešly 22. listopadu ve firmě WITTE Nejdek, spol. s r.o. základní školy se zaměřením na podporu polytechnické výuky, kde společně řešily dlouhodobou podporu celé vznikající sítě v Karlovarském kraji. Do sítě škol, které chtějí více podporovat technické a přírodovědné vzdělávání, se dosud zapojilo šest škol z celého kraje, konkrétně se jedná o ZŠ Hlávkova v Aši, Základní škola Ostrov – Májová, Základní škola jazyků Karlovy Vary, SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ZŠ Sokolov – Křižíkova a 3. ZŠ Cheb na Zlatém Vrchu.

Prvním společným počinem na podporu polytechniky je organizace soutěže FIRST LEGO League. Jedná se o roboticky a přírodovědně zaměřenou celosvětovou soutěž pro děti od 10 do 16 let, která vznikla v roce 1998 v USA s cílem vytvořit soutěž přitažlivou pro teenagery, která zpřístupní a zatraktivní dětem svět vědy a techniky. V našem kraji se soutěž poprvé uskuteční 15. prosince, finančně ji podpoří mj. právě WITTE Nejdek, spol. s r.o. a společnosti SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., ept connector s.r.o.

Cílem vzniku sítě základních škol s polytechnickým vzděláváním je zvýšení kompetencí žáků ZŠ v oblastech techniky a elektroniky, přírodovědy, informačních a komunikačních technologií. Další podpora by dle domluvy účastníků jednání mohla být směrována do organizace společných polytechnických kempů, podpory koučů dětí, kteří vedou technické kroužky na školách nebo do oblasti jazykové výuky. „Jsme moc rádi, že zaměstnavatelé vnímají potřebu vzdělávání již od základního školství a podporují aktivity, které regionu pomáhají,“ uvedl ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.