Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

12.11.2019

Řádné Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 od 16:00 hodin.

Místo konání: Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

Program:

1. Zahájení, přivítání členů KHK KK, přivítání hostů, schválení programu
2. Volba skrutátora, zapisovatele, ověřovatele zápisu
3. Volba mandátové a návrhové (= pracovní) komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení programu
6. Volba volební komise
7. Zpráva předsedy KHK KK
8. Zpráva o hospodaření KHK KK za rok 2018
9. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření KHK KK za rok 2018
10. Strategie KHK KK na rok 2020
11. Rozpočet Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje na rok 2020
12. Volby orgánů Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje
13. Volba delegátů na Sněmy HK ČR a nominace do představenstva HK ČR
14. Statut Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje
15. Diskuze
16. Usnesení a závěr

Shromáždění delegátů se mohou zúčastnit všichni členové KHK KK. Hlasovací právo mají však pouze zvolení delegáti.

Potvrzení účasti prosím zašlete nejpozději do 21. 11. 2019 na email info@khkkk.cz.