Volby delegátů na SD KHK KK

14.10.2019

V souvislosti s přípravou Shromáždění delegátů (dále jen SD), které se uskuteční 26. 11. 2019   KC Svoboda Cheb budou probíhat v kancelářích KHK KK volby delegátů na SD KHK KK.

Termín voleb: od 21. října 2019 do 11. listopadu 2019

Volební schránka bude zpřístupněna ve dnech pondělí až pátek od 8:00 – 15:30.

Místa konání voleb:

  • kancelář Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, mapa zde (Grünerův dům, 1. patro)
  • kancelář Sokolov, Boženy Němcové 2042, mapa zde (budova ČS, a.s., 2. patro)

Kontaktními pracovníky pro volby jsou:

Jana Hadašová (Cheb), tel: 603 274 294

Ing. Lucie Kulhánková (Cheb), tel: 723 433 187

Radek Pašava (Sokolov), tel: 724 613 921

Hlasování provede člen KHK KK po ověření totožnosti osobně odevzdáním vyplněného podepsaného volebního lístku, který si vyzvedne osobně  nebo sám vytiskne. Dále je možno hlasovat zasláním volebního lístku poštou s úředně ověřeným podpisem, nebo podepsáním elektronickým podpisem, nebo zasláním datovou schránkou. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů KHK KK.

Dokumenty (Volební řád, Statut, Jednací řád) KHK KK ke stažení zde.

Žádáme Vás tímto, z pověření Představenstva KHK KK, o Vaši účast na volbách, abychom zajistili usnášeníschopnost SD.

Děkuji.

Ing. Josef Ciglanský

předseda