Sloučení dvou poplatků zjednoduší obcím i podnikatelům v cestovním ruchu život

26.07.2019

Hospodářská komora České republiky podporuje sloučení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity do jednoho nově zaváděného poplatku z pobytu i jeho maximální výši stanovenou od roku 2021 na 50 korun na osobu a den. O změnách v zákoně o místních poplatcích dnes rozhodují senátoři, kterým Hospodářská komora adresovala doporučení schválit vládní novelu v poslaneckém znění.

Proti pozměňovacím návrhům, kterými někteří poslanci chtěli razantně zvýšit hranici denního poplatku na 100 až 150 Kč a které se objevují i v Senátu, Hospodářská komora vystupovala už během projednávání v dolní parlamentní komoře. „Takové zvýšení poplatku by negativně dolehlo hlavně na české turisty, kterým by se prodražily dovolené v tuzemsku. Návrh, který byl předložen ve sněmovním rozpočtovém výboru, postrádal logické zdůvodnění, jak se právě k této částce poplatku dospělo a jaký dopad by měl na domácí cestovní ruch a kongresovou turistiku,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Proti razantnímu navýšení ubytovacích poplatků se postavili i podnikatelé, které Hospodářská komora zastřešuje prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací. „Podnikatelé a turisté by byli vystaveni skokovému nárůstu poplatků. Ubytovatelé by se nemohli na změny dostatečně připravit v rámci svých smluvních vztahů, které se mnohdy uzavírají až s dvouletým předstihem. Výše poplatku navíc přímo ovlivňuje rozhodování zejména domácích turistů, zda se v dané obci ubytují, a může snížit konkurenceschopnost dané destinace,“ dodává prezident Asociace hotelů a restaurací a člen představenstva Hospodářské komory Václav Stárek.

Novelou zakotvené sloučení poplatků do jediné platby má ambici snížit administrativní zátěž nejen podnikatelů, ale také obcí a měst. Zjednoduší se komunikace ubytovatelů s obcemi. Navrhovaný jednotný místní poplatek za pobyt se navíc svým charakterem přiblíží podobně zaměřeným poplatkům v zahraničí.

Novela také odstraňuje dosavadní výjimky, kdy poplatková povinnost prakticky nedopadá například na ubytování v soukromí či sdílené ubytování. Hospodářská komora věří, že se do praktické správy sloučeného poplatku podaří efektivně zapojit i internetové platformy, na kterých jsou ubytovací služby nabízeny a zprostředkovávány, a tím se obcím zjednoduší jak samotné inkaso, tak i evidence a kontrola poplatku. Zároveň se tím srovná prostředí pro různé formy podnikání v oblasti poskytování ubytovacích služeb a cestovního ruchu.