Sokolovská chemička úspěšně obhájila titul Responsible Care

15.09.2023

Svaz chemického průmyslu ČR letos evidoval 11 společností, které se přihlásily do iniciativy Responsible Care, z toho tři byly nováčky a osmička titul obhajovala. Sokolovská chemička Synthomer při úspěšné obhajobě prokázala, že naplňuje principy Responsible Care v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí tak, jak je definuje a vyžaduje tato iniciativa globálního chemického průmyslu.

Základy Responsible Care byly položeny v Kanadě již v roce 1985 a Svaz chemického průmyslu ČR se k nim připojil v roce 1994. Již o dva roky později proběhlo historicky první hodnocení a mezi osmičkou společností byly také Chemické závody Sokolov. Na přelomu tisíciletí v roce 2000 byla společnost oceněna tzv. Millenium Business Award za vysoký standard environmentálního managementu, který udělila Mezinárodní obchodní komora ICC a UNEP. V roce 2008 do sokolovského závodu putovala Cena za udržitelný rozvoj. A v nastoleném vysokém trendu pokračujeme v Sokolově i nadále.

Společnost Synthomer je jednou z téměř 60 členských firem SCHP ČR, která má právo celosvětově používat toto logo.

Michal Šulc, manažer SHE Synthomer a.s., říká: „Úspěšná certifikace Responsible Care potvrzuje vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí v sokolovské chemičce. Je to pro nás také závazek neustále zlepšovat výsledky a výkonnost ve všech třech výše uvedených oblastech. Dále musíme v každodenní praxi efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů. Jako signatáři a nositelé loga Responsible Care jsme povinni podporovat udržitelný rozvoj a neustále zlepšovat zařízení, procesy a technologie.“