Společnosti LAGARDE Spedition a MAMAN EL uvedly do provozu novou depytlovací linku

19.11.2020

V říjnu společnost LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. zprovoznila nové depytlovací zařízení.  Jedná se investici zrealizovanou ve velkokapacitním skladovacím objektu společnosti MAMAN Euro Logistic s.r.o. v Lipoltově.

Kapacita zařízení umožňuje zpracovat až 200 tun materiálu denně. Zboží balené v pytlích uložených na paletách je zpracováno do volně loženého stavu pro účely následné přepravy a manipulace silničními vozidly-silocisternami do sil u konečného příjemce.

Depytlace – přeměna balení

Zboží balené v pytlích se stává volně loženým bez obalu. Jedná se o přidanou hodnotu, kterou obě společnosti LAGARDE a MAMAN poskytují vlastníku zboží. Zboží putuje do skladů k velkoodběratelům, kteří disponují zásobními sily a nemohou zpracovat zboží dodané v pytlích.

Ve skladu MAMAN se jedná o unikátní linku. V současné době jsou v České republice v provozu pouze 3 podobná zařízení. Pro každý region je prospěšná alokace technologií, které stabilizují obchodní partnery v daném místě a přispívají také ke stabilizaci zaměstnanosti.

Linka je schopná zpracovat různé materiály s odpovídajícími fyzikálními parametry.

V současnosti je v zařízení manipulován plastový granulát polyethylenu a polypropylenu. Jedná se o nezávadný materiál, který je základní surovinou pro výrobu veškerých plastových výrobků na trhu.