Společný dopravní summit Česká republika – Bavorsko – Sasko

03.05.2024

Ve spolupráci s IHK für Oberfranken Bayreuth a dalšími partnery jsme u příležitosti 20. výročí východního rozšíření EU zorganizovali Společný dopravní summit Česká republika – Bavorsko – Sasko, jehož ústředním tématem byl rozvoj dopravní infrastruktury. Více než 30 % českého exportu míří do Německa. Podobně intenzivní jsou i vzájemné vztahy v osobní dopravě. Posílení dopravní infrastruktury je proto zásadní úkol na obou stranách hranice.

Akce se zúčastnil ministr dopravy České republiky Martin Kupka, bavorský zemský ministr pro bydlení, výstavbu a dopravu Christian Bernreiter, státní tajemnice saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy Ines Fröhlich, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, předseda KHK KK Tomáš Linda, prezident IHK für Oberfranken Bayreuth Michael Waasner a řada dalších významných hostů. Na závěr summitu byla podepsána Karlovarská deklarace, která apeluje na vlády v Berlíně a Praze, aby byla bezodkladně realizována elektrifikace přeshraničních železničních tratí jako infrastrukturní základ pro úspěšnou strukturální změnu v příhraničních regionech.