Společný dopravní summit Česká republika – Bavorsko – Sasko

07.03.2024

KHK KK zve firmy a podnikatele na Společný dopravní summit Česká republika – Bavorsko – Sasko na téma: 20 let východního rozšíření EU: Rozvoj transevropské železniční sítě na centrálním rozhraní mezi východem a západem.

Datum konání: 2. května 2024, 10:00 – 12:30
Místo konání: Hotel Thermal, I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary

Před dvaceti lety představovalo východní rozšíření EU pro Evropu velkou výzvu. Týká se to zejména příhraničních regionů Bavorska, Saska a České republiky podél bývalé železné opony. Během těchto dvaceti let se podařilo propojit hospodářské oblasti a regiony, vytvořila se přeshraniční partnerství.

Dnes tento společný hospodářský prostor ve středu Evropy opět čelí velkým výzvám a transformačním procesům. Obzvláště důležitou roli v tom zaujímá rozšíření a další rozvoj společné dopravní infrastruktury. To se týká především elektrifikace a modernizace německé železniční infrastruktury jako základního předpokladu pro lepší napojení na výkonnou českou železniční síť – právě v ohledu na evropský kontext.

Rádi bychom při této příležitosti využili úspěšného společného vývoje posledních dvaceti let a pozvali Vás na dialog mezi hospodářskými komorami a regiony v České republice, Bavorsku a Sasku.

Jsme velmi potěšeni účastí ministra dopravy České republiky pana Martina Kupky, bavorského zemského ministra pro bydlení, výstavbu a dopravu pana Christiana Bernreitera, poslance zemského sněmu, a státní tajemnice saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy paní Ines Fröhlichové. Pozváni jsou rovněž paní Inés Ayala Sender, koordinátorka Evropské komise pro rozvoj koridoru hlavní sítě TEN-V „Rýn-Dunaj“ a spolkový ministr dopravy a digitálních záležitostí pan Dr. Volker Wissing.

Využijte příležitosti zapojit se do diskuse a výměny názorů na další rozvoj našich regionů a společné dopravní infrastruktury a potvrďte svoji účast zde.