Stáže a zaměstnání pro studenty posledních ročníků a absolventy SŠ s dotací na mzdu poskytovanou členům KHK KK

22.02.2024

KHK KK informuje své členy, že v rámci realizace projektu „Ze školy do práce“ je možné prostřednictvím Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje nabídnout žákům posledního ročníku a absolventům škol ISŠTE Sokolov, SŠ živnostenské Sokolov, ISŠ Cheb, SŠ logistické v Dalovicích, Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb a Střední zdravotnické školy a vyšší odborné zdravotnické školy Karlovy Vary, zaměstnání nebo stáž. Krajská hospodářská komora vám pomůže s oslovením vhodných kandidátů nebo je možné oslovit i žáky, se kterými již spolupracujete.

Na tyto žáky je možné obdržet od 9/2023 – 8/2025 příspěvek na mzdu a to na:

zaměstnání absolventa po dobu 6 měsíců ve výši 95 % z maximální měsíční částky 29 725,- Kč (1 486,25 Kč na 0,05 úvazku) hrubé mzdy. Absolventem je myšlena osoba vstupující do zaměstnání na práci odpovídající její kvalifikaci, jestliže celková doba její odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. Z této skupiny jsou vyloučeni absolventi VŠ. Maximální poskytnutá částka 169 432,50,-Kč. Spolufinancování činní 5 %. Částka je poskytována v rámci režimu de minimis.
zaměstnání / praxi žáků a studentů posledního ročníku SŠ či VOŠ – STÁŽ, kteří se soustavně připravují na výkon budoucího povolání v posledním ročníku. U těchto osob musí být případná praxe poskytována výhradně nad rámec praktického vyučování zajišťovaného školou. Praxe může být realizována v délce 1 pracovního úvazku rozloženého do 1-6 měsíců. Zaměstnavatel obdrží 95 % z maximální částky 29 725,- Kč (1 486,25 Kč na 0,05 úvazku) hrubé mzdy. Spolufinancování činní 5 %. Částka je poskytována mimo režim de minimis. Osoba vyhrazená zaměstnavatelem k práci se studentem ve firmě (mentor) obdrží 245,- Kč/ hodinu v délce 40 hodin.

V případě zájmu nám zašlete požadavky na hledané absolventy, případně nás kontaktujte o podrobnější informace.

Kontaktní osoby:

Ing. Lucie Kulhánková
kulhankova@khkkk.cz I +420 723 433 187 I www.khkkk.cz I
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb

Ing. Barbora Volfová
volfova@khkkk.cz I +420 608 887 078 I www.khkkk.cz I
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb