Středoškoláci nahlédli díky odborným praxím do chemického průmyslu

03.06.2024

Odborné praxe jsou prvním odrazovým můstkem pro studenty do reálného pracovního prostředí a prvním krokem k jejich profesnímu rozvoji a přípravě na budoucí kariéru. Ve druhém a třetím ročníku absolvují středoškoláci dvoutýdenní odborné praxe také v sokolovské chemičce Synthomer, kde se připravují na svoji budoucí kariéru. Během dvou týdnů získávají praktické zkušenosti v laboratořích, údržbě, logistice nebo v týmu Informačních technologií.

Ing. Oldřich Honzák, vedoucí Personálního odboru, říká: „Pravidelně spolupracujeme s našimi partnerskými školami: SUPŠ Keramickou a sklářskou Karlovy Vary, jejíž studenti Aplikované chemie jsou zařazeni na pracoviště v našich laboratořích. Studenti oborů strojírenství a elektrotechnika ze SPŠ Ostrov a ISŠTE Sokolov jsou součástí týmu Údržby a pod odborným vedením mentorů, našich specialistů a techniků, se seznámí s moderními technologiemi a inovativními postupy, které využíváme. V našem Evropském zákaznickém centru již v dubnu absolvovali odborné praxe studenti Střední logistické školy Dalovice. Společnost Synthomer v letošním školním roce nabídla odborné praxe pro více než desítku studentů.“

Během odborných praxí si studenti mohou osvojit důležité dovednosti a znalosti, které jim pomohou v jejich budoucí kariéře. Odborné praxe také umožňují studentům navázat cenné kontakty a rozšířit si svoje školní znalosti. Navíc jsou vstupní branou pro další spolupráci, a to formou letních brigád nebo projektové spolupráce se sokolovskou chemičkou Synthomer.
Ing. Honzák shrnuje: „Jsme přesvědčeni, že můžeme studentům nabídnout prostředí, ve kterém mohou rozvíjet svůj potenciál. Každý rok po skončení praxí studenti z různých oborů hodnotí svůj pobyt u nás a oceňují podporu a přístup našich zaměstnanců. Spolupráce se školami a univerzitami je pro nás zásadní. Individuální přístup a rozvoj talentů jsou nezbytné, aby mladí lidé v našem kraji zůstávali nebo se po vysoké škole do Karlovarského kraje vraceli.“