Technologii mokré oxidace pro odpadní vody testují pilotně v sokolovské chemičce

10.02.2023

Jak snížit energetickou náročnost likvidace odpadních vod? Jak zefektivnit čištění technologických vod nejen v chemickém průmyslu? Jak využít nejmodernější chemické technologie při ochraně životního prostředí?

Výzkumný projekt, který běží v sokolovské chemičce Synthomer od dubna 2021, se snaží najít odpovědi na tyto a další otázky.

Pilotní projekt technologie „mokré oxidace“ pro odpadní vody se zrodil díky spolupráci společnosti PENTO, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a firmy Messer.
Ing. Jakub Šiška, vedoucí oddělení Procesní Technologie Synthomer a.s., říká: „Pro globální koncern Synthomer je ochrana životního prostředí jednou z priorit. Když nás oslovili z fi. PENTO a VŠCHT Praha, zda bychom poskytli prostory a surovinu pro testování, tak jsme vůbec neváhali. Na začátku provedli odborníci z VŠCHT Praha důkladnou analýzu našich technologických odpadních vod a jejich vhodnosti pro tento pilotní projekt. Pak následovala instalace nového zařízení. Pilotní jednotku dozorují naši zaměstnanci po provozní a technologické stránce.“

Jaké výhody technologie mokré oxidace jako ekologické řešení likvidace technologických odpadních vod nabízí?

Ing. Šiška doplňuje: „Jedná se o technologický proces, který na rozdíl od jiných, kde je zapotřebí zdroj energie, například zemní plyn, téměř žádný energetický zdroj nevyžaduje. V současnosti je to opravdu významný faktor. Tato technologie umožní přeměnit technologické odpadní vody v čistou vodu, kterou můžeme vracet zpět do řeky a do přírody obecně, nebo ji můžeme zpětně využít v našich provozech. Jedná se o technologii 21. století, která je dálkově monitorována a řízena, právě autory ze společnosti PENTO. Technologie mokré oxidace využívá k odbourávání organických látek z odpadních vod kyslíku a je aplikovatelná i na jinak biologicky neodbouratelné chemické látky. Oproti suché oxidaci je rychlejší a probíhá za nižších teplot. Všechny parametry právě testujeme v rámci pilotního projektu v Sokolově.“

„Po více než jednom roce provozu bylo na pilotní jednotce technologie mokré oxidace ověřeno, že je tato technologie je případně schopna vyčistit odpadní vody z výroby kyseliny akrylové a jejich esterů, které jsou v portfoliu firmy Synthomer. Získaná data z provozu pilotní jednotky budou využita pro případný návrh technologie v měřítku vhodném pro průmyslové využití. Instalací této technologie by bylo možné velkou část neodbouratelných látek rozložit a tím umožnit jejich vypouštění na Čističku odpadních vod a následně je vrátit do recipientu (řeky). Výsledkem bude menší spotřeba vody a snížení dopadu na životní prostředí,“ říká Ing. David Lisý za PENTO spol. s r.o.

V Synthomeru věří, že výzkumné projekty a moderní chemie do Sokolova patří. Spolupráce s VŠCHT Praha a dalšími soukromými subjekty má pro náš kraj velký potenciál, může ho proměnit ve vývojové centrum pro chemický i další průmysly, ale také nabídnout atraktivní pracovní příležitosti.