Tisková konference: Duální systém vzdělávání v Karlovarském kraji

10.09.2020

Na dnešní tiskové konferenci se představily firmy a školy, které jsou zapojené do pilotního ověření prvků duálního systému vzdělávání a zároveň diskutovaly o očekáváních a úskalích, které v rámci této spolupráce mohou nastat, např. odborný výcvik žáků ve firmách již od prvních ročníků.

Jedná se o aktivitu Krajské hospodářské komory v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

Konference se uskutečnila v prostorách jedné ze zapojených firem MOSER a.s. za účasti hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise. Společnost Moser následně provedla účastníky i svým provozem a názorně tak předvedla práci s učni prvního ročníku na odborném výcviku.