Tradiční tenisový turnaj pro podnikatele v Chemnitz

08.08.2021

Tenisový turnaj IHK BUSINESS TENNIS CUP 2021 se uskuteční 11.09.2021 v německém Chemnitz.

K účasti na něm zve české podnikatele partnerská komora KHK KK v Sasku IHK Chemnitz. Jedná se o příležitost, jak navázat ve sportovní atmosféře nové obchodní kontakty a prezentovat svou firmu.

Turnaj pořádá Obchodní a průmyslová komora Chemnitz, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, SSBC a Tenisový klub Küchwald.

STARTOVNÉ STANDARD 30,00 EUR
1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, nápojů a hracích kurtů, bez možnosti prezentace.

STARTOVNÉ PREMIUM 70,00 EUR
1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, nápojů a hracích kurtů s možností prezentace formou bannerů, letáků, umožněno bude promítání videoprezentace po dobu celého turnaje, zveřejnění loga firmy na turnajových pozvánkách a letácích, turnajových diplomech a pohárech, webu IHK a ve zprávách pro sdělovací prostředky na české i německé straně.