Tři nové dotační výzvy z OP TAK

21.09.2023

Zajímavé příležitosti pro firmy, jak se zapojit do cirkulární ekonomiky, výzkumu a vývoje, a ještě na to získat dotační podporu přináší tři nové dotační výzvy z OP TAK.

První dvě výzvy podpoří udržitelné hospodaření s vodou ve firmách a recyklaci odpadů, třetí je zaměřena na integrované projekty s cílem založení a rozvoje výzkumné a inovační infrastruktury.

Bližší informace v menu Možnosti dotací na webu www.khkkk.cz.