Úřad práce ČR pomůže propouštěným v celé ČR

26.08.2020

Na čtyři tisícovky zaměstnanců, kteří obdrželi výpověď, dostanou prostřednictvím nového národního projektu „OUTPLACEMENT“ šanci získat v co nejkratším čase novou práci. A to už v době, kdy jim hrozí propuštění nebo jsou ve výpovědní době. Projekt realizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky (kromě hl. m. Prahy). Financuje ho z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt ÚP ČR spustil 1. června 2020 a potrvá do 30. června 2022. Jeho podstatou je poskytnutí pomoci zaměstnancům, kterým reálně hrozí propuštění z práce, tedy dříve, než se dostanou do evidence jako uchazeči o zaměstnání. Úřad práce ČR má v jeho rámci k dispozici celkem 484 mil. Kč. Do projektu mohou vstoupit zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj mohou i lidé, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

Osobní přístup i praktické rady
ÚP ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo třeba proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu vystřídání zaměstnání tak mohou využít projekt jako extra podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.

Příspěvky pro zaměstnavatele
Projekt se také zaměřuje na nové potenciální zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst, a to až 15 tis. Kč měsíčně po dobu maximálně 9 měsíců. V případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat.

Spuštění projektu v celé ČR předcházely praktické zkušenosti ze tří regionů (Kraj Vysočina, Ústecký a Moravskoslezský kraj), kde pomohly stovkám lidí. Podrobné informace k projektu jsou dostupné na https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.