V Karlovarském kraji se školy a firmy snaží udržet praktickou výuku i přes nepřítomnost žáků ve školách

30.03.2021

Od Nového roku je v České republice opět povinná distanční výuka a zakázána přítomnost žáků ve školách. Tentokrát není výjimka ani pro odborný výcvik a praktickou výuku žáků. Ta je ale u žáků hlavně učebních oborů zásadní a nenahraditelná.

V rámci setkání, na kterém si firmy a školy sdílí své zkušenosti a které Krajská hospodářská komora pořádá v rámci aktivity Pilotního ověření prvků duálního systému vzdělávání, jež je součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, ale vyšlo najevo, že školy ve většině případů využívají k náhradě odborného výcviku individuálních konzultací. Ty jsou povolené i v rámci distanční výuky, žáci tak dochází na odborný výcvik sice v menším rozsahu, než je běžná praxe, zato se jim dostane individuální péče. „Není to ideální, protože pokud máte kolektiv 30 dětí, trvá to i celý měsíc, než se všichni protočí a často se tak na odborný výcvik dostanou žáci pouze jednou za měsíc. Pozitivní poznatek ale je, že pokud je učitel či instruktor na dílně pouze s jedním žákem, stihne ho naučit mnohem více než při běžné kolektivní výuce,“ shrnul praktickou výuku na ISŠ Cheb její ředitel Jan Homolka.

Velkou výhodou je zde spolupráce s firmami, protože do nich se žáci na odborný výcvik dostanou častěji než jednou měsíčně. Navíc si stále udržují pracovní návyky a režim, který je pro děti tak nezbytný. „Snažíme se, aby lektor se studentem byl částečně izolován na hale a nedocházelo ke kontaktu s běžným provozem. Žáci si při konzultacích spíše opakují to, co se naučili ještě když fungovali praxe v plném rozsahu. Je to boj, ale dokázali jsme alespoň pro obor elektromechaniků udržet praxe v běhu i v únoru a březnu,“ shrnuje situaci jednatel firmy HF-Czechforge Jiří Strádal.

„I v naší škole se snažíme udržet odborný výcvik pomocí individuálních konzultací, i když prozatím převážně jen u závěrečných ročníků. Snažíme se všechny žáky vystřídat v týdnu, kdy mají mít odborný výcvik. Mají tedy kratší časový úsek, ale vidíme je každý týden a mají tak možnost se zeptat na to, co jim není z probírané látky jasné nebo si vyzkoušet i úkony v rámci odborné výcviku. Zaměřujeme se hlavně na témata a dovednosti, které jsou u závěrečných zkoušek,“ dodává vedoucí dílen a učitel praktického výcviku automechaniků a autotroniků na SPŠ Ostrov Jaroslav Zmeškal.

„I v naší škole využíváme formu individuálních konzultací, bez nich bychom vůbec neobstáli,“ konstatuje ředitelka SUPŠ Karlovy Vary Markéta Šlechtová. „Hlavně čtvrťáci chodí po celou dobu, co jsou konzultace možné. Učně máme jen ve firmách. Zde jsme se ale se zlou potázali, protože tyto konzultace nejsou povinné, takže musí být vůle jak na straně žáka, tak na straně rodiče. Také máme dost žáků, kteří jsou na internátu a když nefungují internáty, žáci nemohou dojíždět na konzultace. Proto u učňovských oborů tyto konzultace vesměs neprobíhají, i když firmy byly nachystané a ochotné praxe připravovat. Také se chystáme, pokud nám to tedy Vláda ČR dovolí, od poloviny května až do konce června jet u učňovských oborů pouze odborný výcvik bez narušení teoretickou výukou. Momentálně se chystáme oslovit firmy, zda by byly ochotné přijmout žáky v takovém rozsahu,“ dodává Markéta Šlechtová.

Tuto variantu plného odborného výcviku bez střídání s teoretickou výukou vítá například i jednatel společnosti ept connector s.r.o. Tomáš Musil. Společnost ept connector se momentálně zapojuje plně do distanční výuky na Střední průmyslové škole Ostrov a praktické vyučování pro strojaře i nástrojaře nahrazuje online výukou, kterou vede instruktor a vedoucí výcvikového centra Petr Toth. „Potřebovali bychom už ale výuku zintenzivnit a postavit děti k soustruhu, u kterého mnozí nestáli už téměř rok,“ dodává Ing. Tomáš Musil. Online praktickou výuku upřednostňují i na Střední škole logistické ve spolupráci s firmou Petr Fiala – velkoobchod s drogerií s.r.o.

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823