Vedení kraje řešilo s německými partnery dostavbu silnic i spolupráci záchranářů

16.02.2022

Zástupci vedení Karlovarského kraje se v minulém týdnu setkali s představiteli německých okresů a regionálního sdružení Euregio Egrensis. Tématem setkání se stala dostavba přeshraničního napojení D6 na německou dálniční síť, čerpání evropských financí na společné projekty i spolupráce zdravotnických záchranářů v bavorském příhraničí.

S hejtmanem Petrem Kulhánkem a krajským radním Patrikem Pizingerem diskutoval zemský rada okresu Wunsiedel Peter Berek, zemský rada okresu Tirschenreuth Roland Grillmeier, starosta města Waldsassen Bernd Sommer a jednatel německé části sdružení Euregio Egrensis Harald Ehm. „Ukázalo se, že napojení dálnice D6 na německou A93 je pro obě strany stále stejně silným klíčovým tématem a vnímáme snahu německých partnerů o to, aby se o něm jednalo i na centrální úrovni obou států. Shodli jsme se na tom, že se budeme snažit vyvíjet tlak na ministerstva dopravy, protože naším společným cílem, je, aby se dobudování úseku, který napojí českou D6 na německou A93, dostalo mezi národní priority v plánech rozvoje dopravní infrastruktury SRN,“ popsal hejtman.

Hovořilo se také o novém období přeshraniční spolupráce 2021 – 2027, které naváže na společné programy Evropské územní spolupráce ČR s Bavorskem a Saskem. Česká i německá strana zatím čeká na informace o podmínkách podávání žádostí o podporu přeshraničních projektů. „Spolupráce by měla být zaměřena na posílení výzkumných a inovačních kapacit, na přizpůsobení se změnám klimatu, na ochranu a zachování přírody a na rozšiřování společné nabídky vzdělávání. Počítáme ale i s tím, že získat dotace z EU bude možné na společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu a setkávání lidí z obou stran hranice,“ vysvětlil krajský radní Patrik Pizinger.

Jako velmi úspěšný zhodnotili aktéři setkání pilotní projekt spolupráce zdravotnických záchranářů z oblasti hranice poblíž bavorského města Cham. „Podstata projektu Babylon spočívala v tom, že v okamžiku, kdy na tísňovou linku 112 zavolal občan z Čech či Německa, na pomoc vyjížděli záchranáři, kteří byli nejblíže bez ohledu na to, zda jde o českou nebo bavorskou posádku. Na základě vyhodnocení projektu se budeme dále bavit o tom, že by bylo možné jej aplikovat po celé délce společné hranice kraje a sousedních německých regionů,“ dodal Petr Kulhánek.